Guido Gezelle

Gezelle schreef veel Kleengedichtjes

en grote verzen zijn verschenen.

Maar tussen vele jubeltenen,

daar zitten nog steeds … teengedichtjes!