Puberen

Voor het eerst gevoelsvertaling,

van nog zo een jonge mikdaad.

’t Was een hechte openbaring:

vurig plassen naar de schrikdraad!