Onzin

Onzin raakt steeds meer voorhanden.

Hoe gaat dit gaan voortaan?

Moet je voor haar op de tanden

straks naar de kapper gaan?