Onze flater die in een kemel kwijt

Onze flater
die in een kemel kwijt,
gepijnigd zij uw faam,
uw gril(l) geschiedde
in waarde als in gewemel.

Geef ons Eden ons minder aan lood
en masseer ons onze bulten,
gelijk ook wij masseren bij ander bultenaren.
En breng het vuil in verschoning, maar verlos ons van de maden.
Samen.