Mime

Geschreven taal heeft mime,

je bent er mee behept,

’t is groeien met de kiemen

die je in je hebt.

Verleden

Je vergeet het verleden niet,

de namen zijn in circulatie,

Adam komt van adamiet

en Eva van evacuatie.