in Aforismen

Tof zijt gij

Tof zijt gij en tot slot zult gij wat stof laten opwaaien!

Geef een reactie

Reactie