in Stukjes

Vasculair of nauwgezette vaten

Onze aders die aan het kemelen zijt, onreinig is uw staat, het slip kome, uw dril geschiede op waarde als het gewemel.
Geef ons heden ons maagdelijk brood, en vergeef ons onze bulten, gelijk wij voeten vegen aan onze zultenaren. En splijt ons niet tot verstoring, maar ontknoop ons in de vaten.

Geef een reactie

Reactie